Devolucions

  BUFANDAS

  El client disposa de 7 dies laborables per tornar un producte a RegalosCincoEstrellas.com en cas que no estigui satisfet. Així doncs, durant aquests 7 dies i sempre que corri ell amb les despeses de recollida del producte (igales a les despeses facturades per l'enviament), el client pot retornar aquest producte acompanyat de la seva factura i el product precintat en el seu embalatge original.

  En el cas de la devolució de mercaderies indicada en el primer paràgraf d'aquest article, el client correrà amb els riscos del transport.

  El client haurà d'abonar les despeses d'enviament sempre que l'anul·lació es produeixi amb data posterior al dia de l'expedició del producte.

  Totes les devolucions s'han de notificar al servei d'atenció al client de RegalosCincoEstrellas.com per carta certificada amb justificant de recepció a la següent adreça:

  RegalosCincoEstrellas.com
  Av de Onzè de Setembre 7
  Bellcaire d’Urgell 25337
  Lleida, Catalunya

  També podran notificar les devolucions per correu electrònic, telèfon o fax. Per accedir feu clic aquí

  Llavors RegalosCincoEstrellas.com es posarà en contacte per correu electrònic o per telèfon amb el client per organitzar la devolució dels productes i se li assignarà un nombre de devolució.

  A causa de la naturalesa dels productes, el client haurà de seguir el procediment de devolució.

  No s'acceptarà cap devolució si no s'ha seguit el procediment de notificació de devolució a RegalosCincoEstrellas.com.

  Només s'acceptaran els productes que estiguin nous i complets (accessoris, coixins, instruccions quan sigui procedent).

  No es reemborsarà l'import de qualsevol producte que hagi estat danyat pel client o l'embalatge original estigui deteriorat d'una manera que vagi més enllà de la seva simple obertura, o bé només es reemborsarà parcialment.

  Els terminis esmentats anteriorment comencen el dia de la recepció de la comanda.

  Aquest dret legal de retractació s'exerceix sense cap cost, exceptuant les despeses de transport.

  La garantia legal no s'aplica a la reparació de danys derivats d'una causa externa al producte (p. Ex .: cop, incompatibilitat amb la xarxa elèctrica) o causats pel client.

  En cas de devolució, el client rebrà els diners a la targeta de crèdit o mitjançant transferència bancària. Les modalitats de devolució dels diners les estableix RegalosCincoEstrellas.com.

  RegalosCincoEstrellas.com aconsella al seu client que subscrigui una assegurança específica amb el transportista pel valor mercantil dels productes. Aquesta assegurança és necessari perquè el client pugui protegir-se contra qualsevol cas de deteriorament, espoliació o pèrdua dels productes per part del transportista.

  En tots els casos, la devolució va a compte i risc del client.

  Si vostè participa a una promoció en la qual RegalosCincoEstrellas.com li ofereix les despeses d'enviament, en cas de devolució té dues possibilitats:

  1- Fer-se càrrec de les despeses de devolució del producte a les nostres instal·lacions (assegurant el producte en cas de dany o pèrdua).

  2- RegalosCincoEstrellas.com realitzarà la recollida del producte facturant un import fix en funció del pes de producte a retornar.

  • a. D'0kg 1 25kg: 15 euros.
  • b. D'25kg 1 50kg: 35 euros.
  • c. D'50kg 1 100 kg: 100 euros.
  • d. D'100kg 1 130Kg: 150 euros.
  • e. Més de 130Kg es demanarà pressupost a un transportista especialitzat.